Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66
Mindeord i forbindelse med Søren Østergaards dødsfald

Mindeord i forbindelse med Søren Østergaards dødsfald

Økonomiassistent Søren Østergaard, Sejling ved Silkeborg, er den 31. oktober 2017 død efter kort tids sygdom, 53 år gammel.

Vi har mistet et god og meget afholdt kollega, som havde stor betydning for os alle på arbejdspladsen. Med sin stærke viljestyrke viste han vejen for mange, fordi han levede ud fra devisen: ”Hvis man vil noget, så kan det lade sig gøre”. Et stort tab både menneskeligt og arbejdsmæssigt.

Læs mere


Heidi Lærke Sørensen

Søhøjlandets Regnskabskontor, Økonomikonsulent

Heidi Lærke Sørensen, 42 år, er ansat som økonomikonsulent ved Søhøjlandets Regnskabskontor pr. 1. oktober 2017 primært indenfor områderne: Skat og driftsøkonomi, finansiering, budgettering samt strategi og ledelse.

Heidi har altid arbejdet indenfor landbrugsbranchen startende i grovvarebranchen og siden som konsulent i Landbonord, Agrinord, nf plus og som underviser på Nordjyllands Landbrugsskole samt haft egen virksomhed. Heidi er født og opvokset på et landbrug ved Skanderborg og har læst på Landbohøjskolen, så landbrug har altid været omdrejningspunktet. Heidi har de seneste år boet ved Støvring i Himmerland.

Pia Rye Nielsen

Søhøjlandets Regnskabskontor, regnskabsassistent

Pia Rye Nielsen, 54 år, er pr. 1. oktober 2017 blevet fastansat. Hun har side den 1. januar 2017 været ansat i firmaet som barselsvikar. Tidligere har hun arbejdet som kontor-/økonomiassistent i 26 år ved Familielandbruget på kontoret i Ry, og efter fusionen 9 år hos LMO i Søften.

Hun har arbejdet med bogføring og skatteregnskaber, primært for deltidslandbrug og mindre landbrug.

Pia bor på en lille landejendom mellem Ry og Låsby. Hun er gift med Niels og har 3 voksne børn der alle er flyttet hjemmefra.


Stå sammen og kæmp mod pesticidforbud

Stå sammen og kæmp mod pesticidforbud

Kommuner landet over arbejder i disse måneder med indsatsplaner for drikkevand. Planerne kan få voldsomme konsekvenser for mange landmænd, der kan imødese et sprøjteforbud på deres arealer. De kan i værste fald miste deres levebrød.

Lige nu er der stor opmærksomhed om, hvad der sker i Aarhus Kommune i forbindelse med deres indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med planer om ekspropriation af landbrugsjord på udvalgte arealer - og forbud mod ellers godkendte sprøjtemidler. Kommunen går hårdt til værks og er i gang med sin tredje indsatsplan, som lige nu er i høring.

På den baggrund holdt Søhøjlandets Regnskabskontor den 21. juni 2017 et møde om denne problemstilling, der kan blive aktuel for landmænd i hele landet.

Læs mere


Etableringsrådgivning

Etableringsrådgivning

Få 10 timers gratis etableringsrådgivning

Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder opstartshjælp til kommende fuldtidslandmænd.

Rådgivning i etableringsåret ud over de første 10 timers gratis rådgivning betales først, når du er etableret. Indgår du en regnskabsaftale med os, opkræves kun halv pris for etableringsrådgivningen i etableringsåret.

Læs mere


Miljøscreening af gården vigtig ved køb

Få tjekket miljøforholdene godt og grundigt - og undgå miljømæssige faldgruber i forbindelse med køb af landbrug eller omlægning af produktion.

Rådet kommer fra miljøkonsulent Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor, som er en del af AgroGruppen Danmark. Han og hans kolleger i afdelingen arbejder med miljøsager i forbindelse med nyetablering af byggerier, udvidelser, myndighedsarbejde, tilskud til miljøteknologi og andre miljømæssige forhold. De foretager gerne miljøscreeninger og gennemgår alt på ejendommen i den henseende.

Læs mere

Få fuld effekt af den nye husdyrlov

Fra det kommende gødningsår (01.08.2017-31.07.2018) er dyreenhederne afskaffet. Fremover må svineproduktion bruge gylle svarende til 170 kg N/ha. I grove tal svarer dette til 1,7 DE/ha. Den nye lov indeholder en stor gulerod til den effektive svineavler. Fremover bliver det samlede areal, der skal bruges til udspredning afhængig af mængden af kvælstof (N) i gyllen. Frem til i dag var det antallet af grise og deraf dyreenhederne, der bestemte arealet.

Læs mere

Om os

Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser mv.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag nyheder fra Søhøjlandets Regnskabskontor hver 14. dag - Nyhedsbrevet indeholder nyheder fra Landbruget Nu samt artikler skrevet og udgivet af Søhøjlandets Regnskabskontor. Tilmeld dig nedenfor

Tilmeld